Ռազմատեխնիկական գիտահետազոտական ինստիտուտը մշակելու է ՀՀ զինուժին անհրաժեշտ առաջադրանքները

ՀՀ կառավարությունը մայիսի 11-ի նիստի ժամանակ հավանություն է տվել ռազմատեխնիկական գիտահետազոտական ինստիտուտ ստեղծելու ՊՆ նախաձեռնությանը: Ինստիտուտը կմշակի ՀՀ ԶՈւ-ի պահանջարկին համապատասխան գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների մարտավարատեխնիկական առաջադրանքները և դրանց իրականացման համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները:

Ակնկալվում է, որ ինստիտուտի ստեղծմամբ

  • կկարգավորվեն հարաբերությունները լիազոր մարմնի և ռազմարդյունաբերական պատվերներ կատարող կազմակերպությունների միջև` գիտատեխնիկական մշակումների խնդիրների իրա­կանացման հարցերում,
  • ինչպես նաև պե­տության տնտեսական ու ֆինանսական հնարավորությունների շրջանակ­ներում կընդլայնվի ներհանրապետական արտա­դրու­թյան տեսականին,
  • ՀՀ զինված ուժերը կապահովվեն ժամանակակից սպա­ռա­զինությամբ և ռազմական տեխնիկայով,
  • կստեղծվեն նախադրյալներ հայրենական արտադրության սպառազինության որոշ տեսակներով արտաքին շուկա դուրս գալու համար:

Ակնկալվում է, որ  ինստիտուտի ստեղծումը կնպաստի բարձր տեխնոլոգիական սպառազինության ար­տադրությունում մասնագիտանալուն և գլոբալ շուկայում գիտատար սպառազինության ընտրված ոլորտներում մրցու­նակ ու ճանաչված ար­տա­դրող դառնալուն:

«Ռազ­մատեխնիկական գիտահետազոտական ինս­տի­տուտը» իրականացնելու է.

  • տեխնիկական փորձարկումներ և վերլուծություններ,
  • գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ բնական և տեխնիկական գիտությունների բնագավառում,
  • մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական այլ գործու­նեութ­յուն

Փաստաթղթում նշվում է, որ  ինստիտուտի ստեղծումը կնպաստի  ռազմարդյունաբերության ոլորտում ՀՀ ռազմարդյունաբե­րության տեխնոլոգիական զարգացմանը, գիտական և տնտե­սական ներուժի լիարժեք օգտա­գործ­մանը:

Ինստիտուտի առարկան է տակտիկատեխնիկական առա­ջադրանքների առաջա­դրմամբ կարգավորել հատուկ գիտա­տեխ­նի­կա­կան աշխա­տանք­ների իրականացումը և մշակման ու շահագործման ամբողջ ընթացքում կա­տարել գիտա­տեխնիկական ուղեկցում:

Նպատակներն են.

  •  ելնելով զինված ուժերի ու սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի զարգացման պլաններից գիտ­ատեխ­նիկական մշակումների խնդիրների իրակա­նաց­ման դրվածքների առաջադրումը,
  • հայրենական արտադրության սպառազինության որոշ տեսակներով  արտաքին շուկա դուրս գալու նախադրյալների ստեղծումը:

Իսկ Հայաստանը ներկայում, ելնելով առկա ռազմաքաղաքական իրա­վիճակից, ստիպված է.

1) ստեղծել սեփական զինված ուժերի կա­րիք­ները բա­վարարող ժամանակակից ռազմական արդյունաբերություն,

2) ռազմարդյունաբերության ոլորտում մշակել և իրականացնել հա­վակ­նոտ և հեռանկարային ծրագրեր:

Հիշեցնենք, որ դեռևս 2016-ին ՀՀ ռազմարդյունաբերական հանձնաժողովը հավանություն էր տվել «Ռազմարդյունաբերական և ռազմատեխնիկական քաղաքականության ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՀՀ նախագահի կարգադրության նախագիծը: Եվ այդ ռազմավարության շրջանակներում էլ հիմնադվում է գիտահետազոտական ինստիտուտը:

Ռազմավարության քաղաքականությանը կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Մեկնաբանել

Ձեր էլ. փոստի հասցեն չի հրատարակվելու: Պարտադիր դաշտերը նշված են *