ՀՀ-ն և ՆԱՏՕ-ի ապահովման և մատակարարման կազմակերպությունը համաձայնագիր են ստորագրել

ՀՀ կառավարությունը հոկտեմբերի 5-ի նիստի ընթացքում հավանություն է տվել  «ՀՀ և ՆԱՏՕ-ի ապահովման և մատակարարման կազմակերպության (ՆՍՊԱ) միջև՝ համագործակցության աջակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագծին:

Համաձայնագրում նշվում է, որ Հայաստանը դրանով չի ձգտում ՆԱՏՕ-ին անդամակցության, և համաձայնագրի կնքումը Հայաստանի համար իրավական հիմք չէ հավակնելու նման կարգավիճակի:

Նախագիծը դեռևս պետք է ներկայացվի ԱԺ-ին:

Համաձայնագրով սահմանվում են.

 • համաձայնագրի հետ կապված ֆինանսական կարգավորումները,
 • համաձայնագրի մասնակից կողմերի պատասխանատվության,
 • երաշխիքի կամ ապահովագրությւան հետ կապված դրույթները,
 • անվտանգության պահանջները,
 • սեփականության իրավունքների առարկա հանդիսացող տեխնիկական տեղեկության փոխանակման
 • հարկերի, տուրքերի և պարտադիր այլ վճարների
  անձեռնմխելիության և արտոնությունների վերաբերյալ դրույթենրը,
 • այցելությունների ընթացակարգերը
 • համաձայնագրի դադերցեման և ծագած վեճերի լուծման պայմանները

Համաձայնագիրը սահմանում է Հայաստանի և ՆՍՊՕ-ի միջև համագործակցության աջակցման իրավական շրջանակը և նախատեսում է հիմնական սկզբունքները հստակ որոշված ոլորտներում՝ ներառյալ ապրանքների և ծառայությունների մատակարարումը, սպասարկումը, գնումը, փոխադրումը, կարգավորման հսկողությունը, տեխնիկական աջակցությունը և Վստահության հիմնադրամի ծրագրերի իրագործումը, որոնց համար  ՆՍՊԱ-ն գործադիր մարմին է:

Նշվում է, որ համաձայնագրի նպատակն է ՀՀ և ՆԱՏՕ-ի ապահովման և մատակարարման կազմակերպության միջև հստակ որոշված ոլորտներում սահմանել համագործակցության աջակցման իրավական շրջանակը և հիմանական սկզբունքները:

Հայաստանը համաձայնագրով

 • կրում է սույն համաձայնագրի ներքո կողմերի միջև համագործակցության աջակցման իրագործման նպատակով ստորագրված հատուկ գրավոր փաստաթղթերի ծախսերը
 • կրում է համաձայնագրի շրջանակներում ՆՍՊՕ-ի տրամադրած աջակցոթյան կամ ծառայությունների իրականացման հետ կապված ռիսկերը
 • ստանալով նյութական միջոցներ կամ ծառայություններ, հրաժարվում է վնասվածքների, կորստի կամ վնասի համար պահանջների ներկայացնելուց, եթե վնասը հասցվել է միջոցների կամ ծառայությունների բնականոն օգտագործումից և շահագործումից

Յուրաքանչյուր փաստաթուղթ մանրամասն պետք է նկարագրի այն առևտրային երաշխիքները, որոնք վերաբերում են ներառված գործողությունների և առաջադրանքերի յուրաքանչյուր հատվածի նյութական միջոցներին կամ ծառայություններին:

Կողմերը միմյանց տրամադրում են փոխադարձ պաշտպանություն երրորդ կողմի՝ երկու Կողմերից որևէ մեկի նկատմամբ ցանկացած բնույթի պահանջի կամ գործողության դեպքում: Հայաստանը փոխհատուցում է ՆՍՊՕ-ին սույն Համաձայնագրի շրջանակներում կատարվող գործողությունների նկատմամբ երրորդ կողմերի ներկայացրած՝ ցանկացած բնույթի պահանջներից:

ՆՍՊՕ-ն ինքն իրավասու չէ առաջարկելու ապրանքների կամ ծառայությունների համար որևէ երաշխիք կամ երաշխավորելու, որ առաքված ապրանքները կամ ծառայությունները զերծ են որևէ թերությունից:

Կողմերը պետք է միջոցներ ձեռնարկեն.

 • մյուս Կողմին պատկանող տեղեկությունը միայն փաստաթղթերի նպատակներին համապատասխան օգտագործելու համար
 • մյուս Կողմին պատկանող տեղեկության գաղտնիությունը ամբողջապես ապահովելու և ձեռնպահ մնալու համար որևէ երրորդ կողմի նմանատիպ տեղեկությունը բացահայտելուց, փոխանցելուց կամ այլ կերպ հասանելի դարձնելուց,

ՆՍՊԱ անձնակազմի` անձնական կամ պաշտոնական օգտագործման համար Հայաստան ներմուծվող կամ Հայաստանից արտահանվող գույքը (ներառյալ նաև տրանսպորտային միջոցները) ազատվում է բոլոր հարկերից, տուրքերից և մաքսային զննություններից:

Հայաստանի այն քաղաքացիների նկատմամբ, որոնք տեղում աշխատում են ՆՍՊԱ-ի համար կիրառվում է Հայաստանի օրենսդրությունը: Այնուամենայնիվ, նրանք օգտվում են անձեռնմխելիությունից ցանկացած քաղաքացիական, քրեական և վարչական վարույթում բանավոր կամ գրավոր ձևով իրենց արտահայտած խոսքերի և բոլոր այն գործողությունների կապակցությամբ, որոնք կատարել են՝ ելնելով իրենց պաշտոնեական պարտականություններից:

Հետևաբար, միայն ենթարկվում են ՆՍՊԱ կողմից սահմանված աշխատանքային դրույթներին ու պայմաններին ՆՍՊԱ-ում իրենց աշխատելու ընթացքում:

Մեկնաբանել

Ձեր էլ. փոստի հասցեն չի հրատարակվելու: Պարտադիր դաշտերը նշված են *